Algemene voorwaarden coupons

Een coupon geeft recht op korting bij besteding vanaf 50.-/100,- euro. Tenzij anders is aangegeven.

Er worden geen nieuwe coupons vrijgegeven bij; afwezig/niet thuis, of annuleringen.

Een coupon is geldig op alle producten.

Een coupon kan eenmalig gebruikt worden.

Een coupon is niet geldig in combinatie met een tweede coupon.

Een coupon is niet geldig in combinatie met andere acties en geldt niet op reeds gedane aankopen.

Een coupon is beperkt geldig tenzij anders aangegeven.

Een coupon is niet inwisselbaar voor geld.

Een coupon is alleen tijdens het bestelproces te verzilveren en kan niet bij de chauffeur ingeleverd worden.

MegaFoodStunter is te allen tijde bevoegd de coupon voorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Algemene actievoorwaarden

winacties van de MegaFoodStunter

Wedstrijd wordt georganiseerd door de MegaFoodStunter

Deelname aan acties is kosteloos.

Deelname vindt plaats wanneer je op MegaFoodStunter social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.

Eenmalige deelname per persoon.

Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

Medewerkers van MegaFoodStunter zijn uitgesloten van deelname aan acties.

De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de sociaal media post of op het in te vullen formulier.

MegaFoodStunter is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.

Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de MegaFoodStunter nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.

Winnaar

De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het sociaal mediakanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.

Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

MegaFoodStunter is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.